Med obligatorisk hviletid og flere spann søndag, ligger det an til en begivenhetsrik helg ved sjekkpunktet på Kvikneskogen.

– Vi rår ikke over vær og covidsituasjonen, men i utgangspunktet ligger det godt til rette for både hunder, kjørere og publikum.

Det sier Steinar Munkhaugen, Silje Schärer og Arne Ingar Nymoen. De håper på fine løpsdager når startskuddet for Femundløpet 2022 går på Røros torsdag 3. februar.

Sjekkpunktet ved Orkelbogen Friluftsenter driftes av Kvikne Idrettslag. Over 70 kviknedøler, hyttefolk og andre tilreisende stiller opp til dugnaden, som årlig gir rundt 70.000 kroner inn til klubbkassa. Det er idrettslagsleder Anne Metter Grøtli godt fornøyd med.

– De fleste stiller opp år etter år, så det er en godt drillet gjeng i funksjoner som restaurant, speakertjeneste, oppstalling og ulike aktiviteter.

Silje Schärer har tatt over oppdraget som sjekkpunktleder etter Arne Ingvar Nymoen. Han har vært med siden Orkelbogen ble sjekkpunkt i 2015, og synes det er spesielt moro at også mange hyttefolk melder seg sammen med kviknedølene.

Idrettslaget er også veldig fornøyd med at Steinar Munkhaugen og Orkelbogen Friluftsenter har lagt så godt til rette for arrangementet. Inne på selve området er det blant annet tømret et stabbur som speakerbu og presserom, samt trelavvo og et «langhus» til restaurant. Dette og andre hus som brukes av Friluftsenteret resten av året, stilles til fri disposisjon for idrettslag og arrangement.

Steinar Munkhaugen på sin side er opptatt av at idrettslaget kan tjene på innsatsen, og at løpere som publikum blir tatt godt imot her. Sjekkpunktet er bygd opp ved den gamle gården Fætten, vel 350 meters gange fra parkeringsplass og Orkelbogen Friluftsenter. Han har engasjert seg i Femundløpet, og er styreleder i Femundløpet AS. Men på selve løpsdagene ved Orkelbogen regner han sjøl med å bidra mest med praktiske oppgaver der det trenges.

Orkelbogen er opprinnelig en gammel fjellgard 736 meter over havet. Her har Steinar Munkhaugen bygd opp et kurs- og konferansesenter med rekke tømmerbygninger og andre hus i gammel stil. Det er åpent på vanlig måte denne helga, men selve sjekkpunktet med alle aktiviteter ligger i gangavstand fra parkeringsplassen. Biltrafikken dirigeres manuelt til og fra riksvei 3 og Orkelbogen under løpshelga 4. – 7. februar.