Femundsmarka-bruken skal under lupen

FEMUNDSMARKA: Nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum forteller at det nå settes ut 10 selvregistreringskasser ved de mest bruke innfallsportene til marka, samt på båten Fæmund II som en del av en brukerundersøkelse for Femundsmarka nasjonalpark. Registreringsperioden vil være fra 1. juli til 1. oktober. Materialet vil deretter bli analysert som grunnlag for framtidig forvaltning i området.  Det er derfor viktig å oppfordre til at lokalbefolkningen som bruker området også bidrar inn i denne undersøkelsen. Foto: Christian Søberg

FEMUNDSMARKA: Nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum forteller at det nå settes ut 10 selvregistreringskasser ved de mest bruke innfallsportene til marka, samt på båten Fæmund II som en del av en brukerundersøkelse for Femundsmarka nasjonalpark. Registreringsperioden vil være fra 1. juli til 1. oktober. Materialet vil deretter bli analysert som grunnlag for framtidig forvaltning i området. Det er derfor viktig å oppfordre til at lokalbefolkningen som bruker området også bidrar inn i denne undersøkelsen. Foto: Christian Søberg

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Ny kunnskap om bruken av Femundsmarka skal innhentes i sommer. Lokale brukere av nasjonalparken oppfordres spesielt til å bidra i undersøkelsen.

DEL

– Vi trenger mer kunnskap om de besøkende i Femundsmarka. Kunnskapen skal brukes når vi skal lage en besøksstrategi for nasjonalparken, sier nasjonalparkforvalter Kirsten Thyrum.

Hun peker på at det ikke er helt enkelt å ha oversikt over de besøkende. I for eksempel Jotunheimen er besøket noe mer oversiktlig.

Ikke ensartet

– I Femundsmarka er det mange forskjellige grupper, som DNT-turistene som vi har oversikt over, men i tillegg har vi mange kanopadlere, «villmarkinger», fiskere som gjerne vil klare seg litt mer på egen hånd. Så har vi de lokale fritidsbrukerne av Femundsmarka, samt andre brukerinteresser som reindriftsnæringen. Denne totalen bruken ønsker vi å vite mer om, sier Thyrum.

For å få oversikt vi de derfor samle inn all kvantitativ statistikk som passasjertall fra Fæmund II, besøk ved turisthyttene og fiskekortsalg.

– Men så kommer vi til den kvalitative undersøkelsen som vi skal gjennomføre i sommer og da må vi fange opp den enkelte brukeren, sier Thyrum.

Hun viser til at det på 1990-tallet ble laget en analyse av friluftslivet i Femundsmarka i et samarbeid mellom norsk og svensk forvaltning. Odd Inge Vistad sto bak undersøkelsen.

– Den metodikken han brukte da med å få besøkende til å fylle ut skjemaer som legges ut i kasser ved innfartsårene til Femund, er blitt grunnlaget for hvordan man foretar slike undersøkelser i Norge, forteller Thyrum.

Denne uka

Denne uka settes det derfor ut ti selvregistreringskasser ved de mest bruke innfallsportene til nasjonalparken, samt på båten Fæmund II. Registreringsperioden vil være fra 1. juli til 1. oktober.

– Den informasjonen vi får inn i sommer fra disse kassene, vil vi koble til undersøkelsen som ble gjort på 1990-tallet for å se hva som er skjedd siden da. Den undersøkelsen sa veldig tydelig hva man oppsøkte i Femundsmarka og den sa mye om hvor det var slitasje i Femundsmarka, sier Thyrum.

Hun mener det er grunnlag for å tro at bruken har endret seg de siste 25 årene.

– Det er jo dette vi vil finne ut med denne brukerundersøkelsen, sier Thyrum.

Skjemaet som legges i selvregistreringskassene er på flere språk, og man vil vite om alder, bosted, formål med og lengde på turen, hvor mange som er med, ønsker man skilting, ønsker man søppelkasser etc.

Viktige lokale

– Man kan legge igjen mailadressen sin på skjemaet, og da inviteres man til å bli med på en etterundersøkelse og vil kunne svare enda mer detaljert etter at turen er gjennomført, sier Thyrum.

Hun viser til at man ved å bruke denne metodikken opplever at kanskje særlig utlendinger og førstegangsbesøkende er veldig lojale og stiller opp for å bidra til undersøkelsen, men lokalbefolkningen som ofte er i området føler i mindre grad at disse kassene er så relevant for dem.

– Men lokalbefolkningens bruk er veldig viktig og vi ønsker veldig gjerne at også de tar seg tid til å fylle ut disse skjemaene, sier Thyrum.

Kassene settes ut ved de viktigste innfallsportene som Ljøsnavollen, ved tømmerennene, ved Haugen, på Svukuriset, Muggosen for å nevne noen, samt på nevnte Fæmund II.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken