Både natur og kultur må skånes fra bålet, og derfor kjøres det inn store mengder ved til Femundsmarka.

Artikkelen er over 2 år gammel

- Til for eksempel Langtjønnavassdraget kjører vi inn om lag 30 tømmerdoninger med ved til både buer og de mest brukte leirplassene, forteller Tom Johansen ved SNO (Statens Naturoppsyn) på Røros.