Fias er snart i mål med utkjøring av de nye dunkene

Av

De nye søppeldunkene har vakt oppsikt, men de inngår i en forlengst vedtatt plan og folk er bedt om å komme med innspill i lang tid.