Fias lover å ordne opp: – Denne fremgangsmåten er tungvint og svært lite miljøvennlig

Jan Ivar Rønningen fra Os i Dalsbygda formidlet via nettsiden til Fias ønske om nabosamarbeid med de nye søppeldunkene. Informasjonen nådde ikke fram og han fikk beskjed om at 12 dunker ville bli levert, selv med mangel på plass til å oppbevare de.