Gammelt grums fra 1970-tallet skal graves opp

FLYTTER: Fias sin gjenvinningsstasjon på Røros flytter fra Gjøsvika til industriområdet i Havsjøveien fra 1. november. Da går Statskog i gang med å grave opp og fjerne forurensede masser på tomta. Foto: Tor Enget

FLYTTER: Fias sin gjenvinningsstasjon på Røros flytter fra Gjøsvika til industriområdet i Havsjøveien fra 1. november. Da går Statskog i gang med å grave opp og fjerne forurensede masser på tomta. Foto: Tor Enget

Når Fias forlater Gjøssvika om kort tid starter arbeidet med å grave opp og fjerne gammel forurensning.

DEL

– Vi har fått utsettelse flere ganger, men nå passer det godt ettersom Fias sin gjenvinningsstasjon flytter ut til industriområdet i Havsjøveien, forteller Geir Wagnild i Statskog SF.

I 2015 gjennomførte COWI AS en miljøteknisk grunnundersøkelse på eiendommen. Konklusjonen var at det må gjennomføres tiltak, og forurensede masser må fjernes fra eiendommen.

Tungmetaller

Grunnundersøkelsene viste funn av tungmetaller, tjærestoffer og mineralolje i varierende tjukkelse på opptil én meter. Forurensningsgraden er satt til fire og fem med et volum på noe over 1.000 kubikkmeter. Det konkluderes med at kilden er en type tjære og ikke kreosot.

Av tungmetaller er det hovedsakelig kobber og sink som er funnet, og COWI peker på at treimpregnering kan være en kilde.

Fjerne masser

I dette tilfellet er det vurdert som mest rimelig å fjerne masser og levere de til godkjent mottak.

Det er fem firma som har levert anbud på jobben til Statsskog SF, som er oppdragsgiver. De har lagt vekt på at den som får anbudet skal starte arbeidene så snart som mulig etter at Fias har flyttet fra tomta 1. november. De vil også at oppdraget skal være avsluttet senest 31. desember, men av hensyn til årstiden ønsker Statsskog at arbeidet ferdigstilles så raskt som mulig etter 1. november.

Mørkt lag i jorda

I rapporten fra COWI går det fram at forurensningen hovedsakelig er konsentret til et mørkt lag i jordprofilen.

– Hoveddelen av forurensningen finnes i den øverste meteren. Tidligere risikovurdering viser at det foreligger en risiko for spredning av forurensning til Håelva. Eksponering for mennesker og risiko koblet til helse anses som lav, da området er asfaltert og anlegget har begrensede åpningstider, går det fram av rapporten.

Gamle synder

Geir Wagnild i Statskog SF forteller at forurensninga mest sannsynlig har sin opprinnelse fra 70-tallet da det ble drevet med trykkimpregnering på området.

– Så ble det i sin tid brukt masser etter brannen i smelthytta i 1975 til å planere området, sier han.


Artikkeltags