Fikk dispensasjon til å bygge ridebane og leskur, men kommunen tror det vil komme klager på vedtaket fra naboer som ikke er fornøyd

Planutvalget i Røros kommune ga positivt vedtak på dispensasjonssøknaden for Rebecha Røstum og Lasse Krohn Hansen, men teknisk sjef i Røros kommune tror ikke at de er ferdig med saken.