I et brev til kunnskapsminister Tonje Brenna og kommunal- og moderniseringsminister Bjørn Arild Gram, ba hun om oppstartstøtte for Røros Folkehøgskole i statsbudsjettet for 2022.

– Foreløpig ligger det ingen folkehøgskoler i denne delen av landet. Tiltaket vil gi et nytt skoletilbud i en ny del av landet og skape arbeidsplasser både lokalt og regionalt. Dette er viktig i et distriktsvennlig perspektiv. Prosjektgruppa har jobbet godt over flere år, og håper å få realisert prosjektet, skrev Fjorden i brevet, som også ble sendt til Utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Nytt tilbud

I brevet peker Fjorden på at tilbudet er nytt innen folkehøgskolen i Norge.

– Det vil bidra til å skape internasjonale nettverk mellom ungdom fra ulike kulturer ved å gi elevene innsikt i andre kulturer gjennom FNs verdensarvråd. Det skal gi elevene bakgrunn for et begrunnet utdannings- og yrkesvalg gjennom et nært samarbeid med lokalt næringsliv innen industri, reiseliv, håndverk og bygningsvern. Det skal bidra til å lære ressursforvaltning gjennom innsikt i og respekt for den sørsamiske kulturen og ressursforvaltning knyttet til moderne teknologi og produksjonsmetoder. Skolen skal være en integrert del av lokalsamfunnet Røros og bruke nærings- og kulturliv i verdensarvstedet som læringsarena, skriver Fjorden i brevet.

Skuffet

Fjorden er skuffet over at den nye regjeringen ikke fant penger til oppstart av folkehøgskole, men er ikke spesielt overrasket.

– Innstillingen fra folkehøgskolerådet var at det ikke skulle prioriteres nye skoler i år, men heller få flere elever inn på de skolene som allerede eksisterer. Vi må bare jobbe videre inn mot våre partier for å påvirke så godt vi kan. Det er imidlertid ikke realistisk å tro på oppstartpenger til folkehøgskole før til statsbudsjettet for 2023, sier Fjorden, som også er skuffet over at det ikke ble bevilget penger til framtidig drift av Doktortjønna i budsjettet.

120 elevplasser

Prosjekt Røros folkehøgskole er et privat initiativ som i flere år har jobbet for å etablere folkehøgskole på Røros. Rammen er godkjent, tomt er tilgjengelig og reguleringsplan er på høring.

I brevet til departementene peker Fjorden på at skolen har som mål å tilby 120 elevplasser, derav seks for funksjonshemmede.

– Overordnet mål er framtidsrettet ressursforvaltning med fellesfag som økologisk-, økonomisk- og sosial bærekraft, sosialpedagogiske kulturprosjekt og internasjonalt ungdomsstevne. Hovedemner for tilbudet blir verdensarv, tradisjon og nyskaping, folkehelse og kulturaktivitet. Sørsamisk kultur er også en del av alle hovedemner og linjefag, skriver Fjorden i brevet.

Skolen skal tilby følgende åtte linjefag:

1) Verdensarv. 2) Bærekraftig reiseliv. 3) Bygningsvern og håndverk. 4)Industridesign og industriell produksjon. 5) Idrett og naturopplevelse. 6) Matproduksjon og kosthold. 7) Skapende kulturaktivitet. 8) Utøvende kulturaktivitet.