– En slik felles debattplattform for hele Trøndelag har manglet i mange år. Vi er stolte av å kunne bygge opp en ny tjeneste i kjernen av det avisene er til for, nemlig å sikre ytringsfriheten, lede an i samfunnsdebatten og speile det som skjer gjennom folk egne meninger og uttrykk. Gjennom Trønderdebatt skal Trøndelag også bli sett utenfra. Vi har noen spennende spaltister fra andre steder i landet som vil ha som jobb å utfordre oss fra utsiden, sier ansvarlig redaktør i Nidaros Arne Reginiussen i en pressemelding fra de fire nevnte avisene tirsdag kveld.

Trøndelag ble samlet til ett fylke 1. januar 2018. Trønderdebatt.no kommer 30 måneder senere som et felles torg, en felles møteplass og en felles offentlighet i Trøndelag, skriver de i pressemeldinga.

– Vi skal gjenreise den trønderske debatten. Vi trenger mer enn noen gang en dedikert møteplass for å diskutere de store sakene i Trøndelag. Vi står midt i ei krise, vi har et næringsliv og industri i sterk utvikling, vi har tunge utdannings- og forskningsinstitusjoner, og vi forvalter store naturressurser. Da er det ikke holdbart at Trondheim, Namdalen, Fosen og Røros sitter på hver sin tue og snakker med seg selv, sier redaktør i Trønder-Avisa John Arne Moen.

Navnet på debattsatsingen, Trønderdebatt, skal avspeile at debattarenaene skal være for og av trøndere. Samtidig forventer initiativtakerne at stemmer fra Trøndelag skal bidra til å sette viktige spørsmål for trøndere på den nasjonale dagsordenen.

I tillegg til faste spaltister, vil Trønderdebatt også invitere eksterne skribenter til å mene og ufordre.

- I Namdalsavisa har vi hatt en levende debatt på våre nettsider i lang tid, og det er noe av det vi ser skaper mest engasjement og er mest lest. Mange av innleggene handler om tema som angår folk også utenfor Namdalen, og vi er veldig glade for at det nå skapes en arena der også folk fra norddelen av fylket kan bli hørt og få fram sin mening. Det er viktig at et så stort område, der store deler av verdiskapningen i Trøndelag skjer, får sin stemme på et regionalt nivå, sier ansvarlig redaktør i Namdalsavisa, Kim Riseth.

Også ansvarlig redaktør i Arbeidets Rett, Guri Jortveit, gleder seg over den nye satsingen.

- Vi trenger diskusjoner og ordskifte for å utvikle hele Trøndelag. Noen av utfordringene våre er like, mens andre er forskjellige. Gode forslag til løsninger vil også variere ut fra interesser og partiskiller. Nå skal vi samle disse - fra fjellet til kysten – både for å styrke oss regionalt men også for å bli lagt merke til nasjonalt. Det er utrolig viktig med flere stemmer og flere meninger, og vi gleder oss til å få delta i formidlingen av dette, sier Jortveit.

Trønderdebatt kommer også til å være tilgjengelig hos de fire avisenes forsider på nett.