Fire søker jobb som ny byggeleder i Røros kommune

Røros kommune søkte etter byggeleder for å håndtere alle byggeprosjekt i kommunen.