Fisker omkom etter å ha blitt funnet drivende i elva Gaula

Av