Fjellet og skogen er vår felles kulturarv

Illustrasjonsfoto fra elgjakt.

Illustrasjonsfoto fra elgjakt. Foto:

Av
DEL

MeningsrettenÅ ferdes i naturen har en stor verdi. Enten det er på fisketur, jakttur, telttur eller rett og slett bare det å gå en tur i skogen er sunt både fysisk og psykisk. Uansett hvor du ferdes i landet er sjansen for at du går i en Statskog-eid eiendom stor. Dessverre er dette satt på spill de siste årene og siste regjeringer.

På Statskog sine hjemmesider kan vi lese følgende « Statskog forvalter og utvikler statlige skog- og fjelleiendommer. Totalt forvalter Statskog 59 millioner dekar eiendom på vegne av fellesskapet. Dette utgjør en femtedel av Fastlands-Norge. Eiendommene skal drives bærekraftig med hensyn til naturvern, friluftsliv og tilfredsstillende økonomisk resultat»

Dette betyr i praksis at alle som bor i dette landet har like muligheter til tilgang på jakt, fiske og hytteleie uansett hvor du bor i dette landet. Hva kan da konsekvensen bli om man selger eiendommene til private? Jo, det betyr i klartekst at store eiendommer blir samlet på privates hender og forringer muligheten for at alle kan få tilgang til jakt, fiske og hytter. I verste fall kan dette bety at jakt , fiske og hytteleie blir så dyrt at folk rett og slett ikke har råd til å dyrke sin hobby og lidenskap.

Min store lidenskap er elgjakt noe jeg ikke er alene om å ha. Å ha en garantist for at man kan få jakte elg med gode venner og hundene er noe som betyr livskvalitet for meg personlig. Når Statskog selger unna flere og flere eiendommer betyr det at flere og flere jegere konkurrerer om de samme jaktmarkedene. Markeder som allerede er hardt presset og som gjør at færre jegere får jaktet.

Ekstra ille er det at Statskog nekter å offentliggjøre hvem de har solgt disse eiendommene til. Det er etter mitt skjønn noe de burde gjøre for at offentligheten skal få rede på hvem som har kjøpt disse eiendommene som egentlig tilhører oss alle. Dette begrunner de med at de ikke vil bidra til å tilfredsstille folks nysgjerrighet og at folk selv får finne denne informasjonen ved å kontakte kartverket. Kartverket derimot avviser dette. Så hvor skal man da henvende seg, Statskog?

Det kan virke som at Statskog har glemt at i Norge har vi lov som forplikter statlige selskap er og være åpne om informasjon og dokumenter. Statskog er en offentlig virksomhet som etter mitt syn faller innenfor lov om offentlig innsyn.

Det er et utyrykk som heter at alt kan ikke måles i penger. Verdien av friluftsliv, jakt, fiske, ro og rekreasjon i skogen og på fjellet er noe som absolutt ikke kan måles i penger. Dessverre virker det som om regjeringen mener det motsatte og ser raske penger og profitt i vår alles kulturarv.

Min appell til regjeringen og Statskog er: Stopp salget av skogen og fjellet og la nåværende og fremtidige generasjoner få ta ta del i skogens og fjellets gleder og muligheter.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags