Så høy var arbeidsledigheten i regionen i juni

Arbeidsledigheten i regionen er lavere enn på landsbasis.