Enighet på Røros om å gå ut av Regionrådet

Formannskapet er enige om at Røros skal melde seg ut av Regionrådet for Fjellregionen.