Jernbaneforum ønsker fortgang

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

OPS er antakelig eneste farbare vei for å få til elektrifisering innen rimelig tid, mener Jernbaneforum Røros- og Solørbanen.

DEL

– Elektrifisering av Røros- og Solørbanen er et velegnet prosjekt for OPS både i forhold til omfang, risiko og omgivelsene, mener Jernbaneforum.

Les også: Elektrifisering må inn i NTP

– Erfaringene med OPS på veiutbyggingsprosjekter har vært veldig positive. Det er gode leveranser som har gått raskt, holder god kvalitet og har ført til nye innovative måter å utføre oppdrag på, kommenterer statssekretær John-Ragnar Aarset.

Likevel er det ikke nok til at han ser for seg at det går an forsere vanlig saksgang i forhold til Nasjonal Transportplan når det gjelder å prøve OPS på en jernbaneutbygging.

Jernbaneforum på sin side argumenterer med gevinster i effektiv og billigere utbygging av Dovrebanen, bedre regularitet på kort sikt, for øvrig en kritisk suksessfaktor for å få gods på bane, samt gevinst for operatørene som oppnår mindre høydeforsering enn over Dovre. Videre vil det bidra til økt konkurranseevne og tilrettelegge for økt tømmer- og godstransport, samt muliggjøre effektiv overgang fra Kongsvinger til svensk jernbanenett og med det avlaste knutepunkt rundt Oslo.

– Bruk av OPS på norsk jernbane representerer noe helt nytt i norsk jernbane, både fordi det ikke er Jernbaneverket som står for utbygging, men også fordi andre skal drifte infrastrukturen – og også i ytterste konsekvens levere strøm til togene. OPS representerer en praktisk gjennomføring som gjør hele utbyggingen mer realistisk, uten at det konkurrerer ut alternative jernbaneprosjekter fra statlig finansiering, poengterer Jernbaneforum med leder Arnfinn Nergård i spissen.

Artikkeltags