Mens Ola Elvestuen nøter rammede bønder og lokalbefolkning i Gammeldalen, har siste nytt kommet inn fra fellingslaget.
- Mannskap og hunder ble raskt kalt ut, og etter en time var mannskapene på sporet av ulven. Det tørre skoglandskapet gjør imidlertid ettersøk vanskelig for både folk og ikke minst hundene, og ca. 400 meter innenfor/nord for bommen ble sporsøket avsluttet.

Det ble imidlertid funnet ferske ulvespor i en vei, slik at observasjonen er sikker i forhold til ulv. Det har vært mannskaper ute i Sølendalen i natt der det går sau, men det har ikke vært noe unormal aktivitet i sauen i dette området i natt.

- Vi har nå besluttet at vi avventer nye observasjoner av ulv eller skadde/drepte sau før vi går inn igjen med mannskap. Vi har vært i konstant fellingsforsøk mer eller mindre siden tillatelse ble gitt for en drøy måned siden, og mannskapet fortjener å ta seg inn igjen. Utrykningstiden vet vi imidlertid er kort, noe vi senest fikk bevist i går kveld på Unset, og det interkommunale samarbeidet fungerer svært godt, sier Jo Esten Trøan på vegne av fellingsledelsen.