Møt årets nye Fjelltraineer

Røros Næringshages Fjelltraineeprogram startet opp i 2009 og har i flere år sikret at ung kompetent arbeidskraft har blitt tilført regionens arbeidsmarked.