Fjellveg for 17.000 biler ender i jordskifteretten

Det blir Nord-Gudbrandsdal jordskifterett som må avgjøre den framtidige bruken av vegen fra E6 til parkeringsplassen for Viewpoint Snøhetta på Dovrefjell.