Gå til sidens hovedinnhold

Fjøset på Petran museum sikres for framtidige generasjoner

I sommer utføres det omfattende restaureringsarbeider på Petran museum i Haltdalen sentrum. Den gamle låven har fått ny låvebru og fjøset får nye bunnstokker og nytt gulv.

- Museet har vært litt stemoderlig behandlet de siste 20 årene, men nå er nytt styre og ny giv på plass, forteller styreleder Asbjørn Flatberg.

Hovedtyngden av restaureringen er knyttet til fjøset, som ifølge Flatberg holdt på å ramle ned. Her skiftes det bunnstokk på sida inn mot tunet.

– Den gamle bunnstokken var 10 meter lang og 60 centimeter bred. Slikt virke er ikke lenger å oppdriver. Derfor er det nå satt inn to bunnstokker, hver på fem meters lengde. Disse hviler på en bankett av betong slik at konstruksjonen skal stå stødigere, forklarer Flatberg.

Arbeidet utføres av dyktige lokale håndverkere. Disse skal også legge ny gulvbjelker i fjøset, mens selve gulvet skal legges på dugnad.

– Målet er at alt utvendig arbeid skal være ferdig til søndag 5. juli, for da arrangerer vi åpen dag på museet, forteller Flatberg.

Når fjøset blir ferdig restaurert vil det huse utstilling av gjenstander knyttet til museet.

Kommentarer til denne saken