Flere reagerer på kjøreforholdene på fv. 30: – Sist helg orket jeg ikke å kjøre til hytta

Flere har reagert på kjøreforholdene på fv. 30 i Holtålen og Røros. En hytteeier valgte og ikke ta turen til hytta på Røros på grunn av det han mener er farlig føre. Jon Anders Kokkvoll i trafikksikkerhetsutvalget mener vintervedlikeholdet ikke er godt nok. Fylkeskommunen forklarer at det er etterslep på asfaltering som gir utfordringer for vintervedlikehold.