Innføringen av det nye journalsystemet har ikke akkurat gått knirkefritt i prøveperioden, og flere helseregioner har utsatt innføringen, mens andre har innført det etter planen.

Ifølge Klassekampen vil nå flere helsepolitikere på Stortinget at helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) går inn i saken.

KrF-leder Olaug Bollestad – som tidligere har jobbet både som akuttsykepleier og med sykehusledelse – stilte allerede i desember spørsmål til helseministeren om pasientsikkerheten.

Hun peker på at journalsystemet er utviklet i USA for amerikanske forhold og er skeptisk til om det kan tilpasses et norsk offentlig helsevesen.

Også Morten Wold (Frp) og Rødts Hege Bae Nyholt er bekymret for pasientsikkerheten.

Helseminister Kjerkol avviser imidlertid overfor avisen at det er aktuelt for henne å blande seg inn i saken, og viser til at tilfellet med den døde pasienten er meldt inn til Helsetilsynet.

«Det er de regionale helseforetakene og helseforetakene som må sørge for at journalløsningen i virksomhetene er forsvarlige», skriver hun i en epost til Klassekampen.