Folldal sa ja til to mindreårige

JA TIL TO: Rådmann Torill Tjeldnes (t.h.) skrev at bosetting av enslige mindreårige flyktninger krever godt samarbeid. Ordfører Hilde Frankmo Tveråen til venstre.  Arkivfoto: Tonje H. Løkken

JA TIL TO: Rådmann Torill Tjeldnes (t.h.) skrev at bosetting av enslige mindreårige flyktninger krever godt samarbeid. Ordfører Hilde Frankmo Tveråen til venstre. Arkivfoto: Tonje H. Løkken

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Kommunestyret åpner for bosetting av to mindreårige flyktninger i Folldal. Forutsetningen er at det finnes fosterhjem.

DEL

Kommunestyret møttes før pinse, og sluttet seg til vedtaket i komiteen for helse, oppvekst og kultur, som i april hadde saken til behandling.

Det er to måter en kommune kan ta på seg bosettingsansvar for enslige mindreårige flyktninger på, går det fram av saksutredningen. Den ene er at kommunen kan fatte vedtak om å ta imot og bosette et visst antall innenfor et budsjettår. Den andre er at kommunen kan fatte vedtak om bosetting av konkrete barn på bakgrunn av at det er rekruttert et egnet fosterhjem i kommunen.

Når Folldal nå åpner for det siste, og for å ta imot to flyktninger som er under 15 år, er det også kommunens oppgave å sikre et fosterhjem eller omsorgstilbud som er godkjent gjennom kurs og veiledning av barnevernstjenesten og Bufetat.

Ved en slik ordning vil det være aktuelt for barnevernstjenesten å bemanne opp fosterhjemsteamet med en ekstra ressurs som får ansvaret for å godkjenne og følge opp fosterhjemmene.

– Ansatte i bofellesskapet på Tynset kan være en del av en slik ordning, står det videre i saksframlegget.

Det er i dag ikke bosatt enslige mindreårige flyktninger i Folldal eller i noen av de andre kommunene som er med i det interkommunale barnevernsamarbeidet i Nord-Østerdalen. Det er derimot 19 personer bosatt i Tynset.

Der er det tre plasser i bofellesskap med ansatte i døgnturnus. Har gjøres det kartleggingsarbeid før de unge flytter ut i egne opptreningsboliger. Her blir flyktningene fortsatt fulgt opp av ansatte.

– Å jobbe med enslige mindreårige flyktninger er en stor utfordring. De fleste har en tøff bakgrunn som følge av krig og flukt og mange sliter med komplekse traumer, kommenterer rådmannen i saksutredningen.

Hun skisserer at det er nødvendig med tett oppfølging og kunnskap, og at både helsesøstertjenesten i kommunen, BUP og PPT får et ekstra ansvar.

Kommunen mottar særtilskudd for å bosette enslige mindreårige flyktninger, og også integreringstilskudd. Andre tilskuddsordninger er også aktuelle. De fleste som plasseres i kommunene er mellom 15 og 18 år gamle. 4.400 skal bosettes i 2016, hvorav 900 er under 15 år.

Artikkeltags