Fire kommuner i Fjellregionen blir bedt om å bosette flyktninger neste år

Til sammen 47 flyktninger ber Imdi om at de fire kommunene bosetter i 2020.