Rådmannen imøtegår ikke IMDI

Artikkelen er over 3 år gammel

IMDI har bedt Røros bosette fem ordinære flyktninger i stedet for fem enslige mindreårige.