Flytteregninga er klar - så mye kostet det å få ulven fra Elgå til Kongsvinger

Størsteparten av regninga gikk til leie av helikopter og overnatting.