Flyttet legevakta til legekontoret under koronakrisen. Nå skal den tilbake til Tynset sjukehus

FLYTTER TILBAKE: 1. september er legevakta tilbake i lokalene på Tynset sjukehus, sier helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen.

FLYTTER TILBAKE: 1. september er legevakta tilbake i lokalene på Tynset sjukehus, sier helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen. Foto:

1. september er legevakta tilbake på Tynset sjukehus, etter å ha blitt overført til midlertidige lokaler på legekontoret i rådhuset på grunn av koronapandemien.

DEL

– Da koronapandemien kom for fullt i mars hadde Tynset sjukehus stort behov for å omdisponere ressurser og lokaler for å håndtere smittepasienter. Tynset kommune ble bedt om å overta driften av legevakta selv. Det var noe vi gjorde, og selv om det var svært krevende flyttet vi legevakta midlertidig til legekontoret, sier helse- og omsorgssjef Øystein Kyrre Johansen.

Ingen smittefare

Han legger til at kommunen gjorde en unntaksavtale med Tynset sjukehus som skulle vedvare til 1. september. I begynnelsen av august ble det gjort en ny vurdering i av smittesituasjonen for å se på muligheten for å tilbakeføre legevakta til sjukehuset.

– Slik smittesituasjonen er i Innlandet og Fjellregionen er det ikke noen fare med å tilbakeføre legevakta til sjukehuset slik det var. Det var ikke optimalt å flytte legevakta til legekontoret, men en løsning for å få det til å fungere gjennom en periode, sier Johansen.

Informasjon på hjemmesiden

Han understreker at det har vært en ressurskrevende situasjon for Tynset sjukehus, men at de og kommunen har hatt en tett og god dialog for å løse ulike behov og hjelpe hverandre hele tiden gjennom koronapandemien.

– Hvis det ikke blir kjepper i hjulene vil informasjon om endringsdatoen 1. september bli lagt ut på Tynset kommunes hjemmeside. Telefonnummeret for publikum har ikke endret seg, og det vil heller ikke bli endret denne gangen, legger Johansen til.

Han antar at legevaktpasienter får den samme tilkomsten som før, mens eventuelle smittepasienter tilføres andre veier.

– De som ikke er ordinære legevaktpasienter kan forholde seg som før. Det blir noen endringer på arealbruken, men ved å ringe og avtale på forhånd får de vite hvor de skal møte, sier Johansen.

Artikkeltags