Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Nå er fuglejakta i gang. Tusenvis av forventningsfulle jegere pakker sekken, klare for å begi seg ut i skog og fjell. For mange nordmenn er dette høstens vakreste eventyr.

Arbeiderpartiet vil sikre deres rett til å nyte de samme gode naturopplevelsene også i åra som kommer. Derfor er vi imot høyreregjeringas storstilte utsalg av Statskog.

Statskog har vært en garantist for allmennhetens tilgang til jakt og fiske, og de gjør en viktig innsats for å legge til rette for et friluftsliv for alle. De tilbyr jakt på storvilt og småvilt, selger fiskekort og leier ut koier og hytter til en rimelig penge. Statskog er for eksempel landets største tilbyder av elgjakt, og fordeling av tilgang til terreng foregår på en rettferdig måte gjennom søknad og trekning. På storviltjakt er det få eller ingen private tilbydere som legger ut sine tilbud med priser og betingelser på nett. Om Statskogs tilbud om elgjakt blir borte, blir det dermed bekjentskaper og lommebok som avgjør om du får mulighet til å jakte.

I løpet av de seneste årene har Statskog gjennom påtrykk fra høyreregjeringen solgt unna over 540.000 dekar av sine samlede eiendommer, noe som tilsvarer et område om lag 20 prosent større enn hele Oslo kommune. Det er ikke lenger snakk om arronderingssalg av små, spredte skogteiger til lokale skogeeiere, slik Stoltenberg-regjeringen åpnet for. Nå er det store, frittstående skogområder som kjøpes opp til en høy pris av folk som ikke nødvendigvis bor der skogen ligger. Flere aksjeselskap, entreprenører, eiendomsutviklere og forretningsfolk er blant dem som har kjøpt skogeiendommer av Statskog. Denne utviklingen bekymrer Arbeiderpartiet. Vi frykter at mange jegere, fiskere og friluftsinteresserte blir utestengt fra fellesskapets skoger, fjell og fiskevann når mer av vår felles skog kommer på private hender.

I Norge er jakt og fiske en kjær og populær folkeaktivitet, og ikke en rikmannssport slik en ser i mange andre land. Slik ønsker vi at det fortsatt skal være. Men allerede i dag er antall tilbud for allmennheten langt lavere enn etterspørselen. Med andre ord er det allerede stort press på offentlig jakt- og fisketerreng, og de færreste jegere og fiskere har tilgang til egen eller bekjentes eiendom med jakt- og fiskerett.

Et storstilt skogsalg rammer derfor først og fremst folkejakta, mens «landadelen» og deres venner får anledning til å erverve seg nye områder til privat bruk. Slik vil ikke Arbeiderpartiet ha det. Derfor sier vi nei til privatiseringen av vår felles skog.