Summen som kommer Folldal Gruver til gode er på 4.043.179 kroner. Det dreier seg om et ordinært tilskudd. Det er også gitt tilsagn for 2019, her er summen 150.000 kroner.

I en pressemelding skriver Riksantikvaren at i bevaringsprogrammet for tekniske og industrielle kulturminner får utvalgte anlegg støtte gjennom en fast post på statsbudsjettet til istandsetting, forvaltning, drift og vedlikehold.

– Med denne støtteordningen ønsker vi å ta vare på et utvalg av eldre industrianlegg, slik at de er tilgjengelige for publikum. Flere av anleggene er aktive museer, som forteller om Norges industrielle historie og utvikling, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V).

I år er det Rjukanbanen som får den største tilskuddssummen med over ti millioner kroner, men Folldal Gruver er også høyt opp på lista.

På facebooksiden sin skriver Folldal Gruver at pengene blant annet skal gå til å ruste opp tak, til drift og vedlikehold av Stoll 1 og bygninger på Verket, samt til maling og rydding av vegetasjon. Videre blir det satt i gang et forprosjekt for hagen ved Direksjonsboligen.