Rødt vil ha voksenopplæringa tilbake til Folldal

RØDT: Ronny Bekken Larsen.

RØDT: Ronny Bekken Larsen. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Partiet Rødt i Folldal er ikke enig i at voksenopplæring av voksne innvandrere skal foregå på Tynset opplæringssenter.

Et enstemmig formannskap ønsket Tynset. Rådmannen har regnet ut at det vil koste i overkant av 1,6 millioner kroner å tilby undervisning i Folldal. Tilskuddet kommunen mottar, er på drøyt 1,2 millioner.

Rådmannen har pekt på at lokal undervisning er sårbar for rekruttering av riktig kompetanse, og at det også er utfordrende å holde på kompetansen over tid.

Torsdag kommer saken opp i kommunestyret, og Ronny Bekken Larsen i Rødt argumenterer for at det beste er å ha undervisningen i Folldal.

– Det som til sjuende og sist veier tyngst, er hensynet til dem som skal gå der, sier han.

Flere av elevene har uttrykt at de bruker mye tid på bussen til Tynset.

– Det er i Folldal de skal integreres. Fire-fem dager i uka på Tynset gir ikke integrering, fortsetter Bekken Larsen.

Han ledet komiteen som jobbet fram strategiplanen for integrering i Folldal kommune, og også der var voksenopplæringsløsningen oppe til diskusjon.

Han sier at temaet er noe han har snakket mye med flyktningene om, og han sitter med inntrykk av at det er utfordrende med lange dager med skole og busskjøring.

I forbindelse med komitéarbeidet var det for øvrig nevnt mulighet for et delt opplegg, der noe undervisning kunne foregått i Folldal.

– Vi i Rødt syntes ikke dette var noen fullgod løsning, men det er i alle fall bedre enn slik det er nå, fortsetter Bekken Larsen.

Kommunestyret ved tok våren 2013, mot én stemme, å inngå samarbeid med Tynset kommune og opplæringssenteret på Tynset om norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Partiet Rødt peker på at dette betyr at elevene må tilbringe tre timer på bussen hver dag, og at dette særlig er en utfordring for dem som har små barn.

Partiet sier også at 1,2 millioner kroner i tilskudd i sin helhet overføres Tynset opplæringssenter, og at om tilbudet befant seg i Folldal, ville det gitt to arbeidsplasser.

– Å bruke som argument at man ikke ønsker å ta hele det økonomiske ansvaret og risikoen, er en dårlig unnskyldning, mener Rødt.

– Har du håp om å få med flertallet i kommunestyret på å endre vedtaket?

– Man er vel ikke med i politikken for at man skal gi opp på forhånd, sier Ronny Bekken Larsen.

Artikkeltags