Nå søker Sigrid Ekran konsesjon på den store landbrukseiendommen hun er i gang med å utvikle

Over 35.000 dekar skog og utmark er en del av driftsgrunnlaget på garden Sigrid Ekran nå kjøper av Erik Mortenson i Grimsbu.