Disse sitter i råd og utvalg i Folldal

Folldal kommune har to faste, politiske utvalg med fem medlemmer i hvert.