Her telles ordførerstemmene opp. Men valget var ikke helt etter boka

Kommunestyret i Folldal må nå ta stilling til om de skal godkjenne valget av ordfører og varaordfører, som ble foretatt skriftlig 3. oktober.