Samlingslista etterlyser fart på handlingsplan i Folldal

Samlingslistas Brit Kværness spør ordføreren om handlingsplanen i forbindelse med en rapport om organiseringen i kommunen. Hun sier det haster med tanke på budsjettarbeidet.