Stif­tel­sen Foll­dal Gru­ver sø­ker kom­mu­nen om pen­ger

Stif­tel­sen hå­per kom­mu­nen vil støt­te fort­satt ar­beid med for­mid­ling av gru­ve­his­to­ri­en.