Loddtrekning om siste plass i formannskapet i Folldal. Her holder gammelordfører Hilde svaret i handa

Slik kommunestyret er satt sammen i Folldal etter valget, måtte det loddtrekning til for å besette den siste plassen i formannskapet.