Den norske kirke har 1293 medlemmer i Folldal. Åsatrufellesskapet Bifrost har ett medlem

KIRKE: Folldal kirke. Arkivfoto.

KIRKE: Folldal kirke. Arkivfoto. Foto:

Human Etisk forbund er det nest største av tros- og livssynssamfunnene i Folldal.

DEL

Oversikten over hvordan tilskudd til tros- og livssynssamfunn skal fordeles i Folldal er nå klar. Utregningene viser at det skal ytes et tilskudd på 961 kroner per medlem.

Summen baserer seg på budsjettall fra Folldal kirkelige fellesråd for 2019. Der står det oppført et kommunalt tilskudd på 1.913.000 kroner, og det er fratrukket nettoutgifter til kirkegård på 670.000 kroner, slik at det kommunale tilskuddet til medlemmer i Den norske kirke beløper seg til 1.243.000 kroner. Når dette så deles på medlemstallet som er 1293, kommer man fram til summen på 961 kroner.

Human Etisk forbund med sine 26 medlemmer i Folldal, er dermed berettiget til et tilskudd på tett oppunder 25.000 kroner. Deretter følger Oslo Katolske Bispedømme med 21.000 kroner.

Slik ser den detaljerte lista ut, med 13 tros- og livssynssamfunn i tillegg til Den norske kirke:

 • Bahai-samfunnet Norge: 1 medlem – 961 kroner
 • Buddhistforbundet: 1 medlem – 961 kroner
 • Fjellregionen Islamic Senter: 5 medlemmer – 4805 kroner
 • Hellige Olga Menighet – Den Russisk ortodokse kirke: 1 medlem – 961 kroner
 • Kidanemhret kirke i Fjellregionen: 2 medlemmer – 1922 kroner
 • Human Etisk forbund: 26 medlemmer – 24986 kroner
 • Humanistforbundet: 1 medlem – 961 kroner
 • Sjuendedags adventistkirken – Den norske union: 1 medlem – 961 kroner
 • Ytringsfrihetsforbundet (YFO): 1 medlem – 961 kroner
 • Oslo Katolske Bispedømme: 22 medlemmer 21.142 kroner
 • Pinsemenigheten Evangeliesalen Berøa: 1 medlem – 961 kroner
 • Åsatrufellesskapet Bifrost: 1 medlem – 961 kroner
 • Trondheim misjonskirke: 1 medlem – 961 kroner


Artikkeltags