SOSIAL ARENA: I Folldal blir alle innlemmet i dugnadsgjengen. Ung eller gammel, bygdafolk eller innflytter. Det spiller ingen rolle i den sosiale arenaen dugnadsarbeid er. Fra venstre: Kristel Nyaas og Reidun Phillips.
Morten Haugseggen

Reidun (80) elsker fortsatt dugnad etter 50 år i tjenesten.

I over 50 år har Reidun Phillips deltatt på dugnad for Folldal Idrettslag. I helga var hun nok en gang ansvarlig for vaffelpressa. Bak henne kommer den yngre generasjon, som Kristel Nyaas.
Publisert