Disse står på topp på valglistene i Folldal. F.v Ronny Bekken Larsen (Rødt), Øyvind Øien (Samlingslista), Egil Eide (SP) og Kristin Langtjernet (AP).

Dette svarer de politiske partiene i Folldal

I anledning valget 2019 inviterte vi leserne våre til å sende inn spørsmål som dere ønsket å stille politikerne i kommunene våre. Her ser du svarene fra de politiske partiene i Folldal. Spørsmålene ble sendt til listetoppene i hvert parti.
Publisert