Folldølen Vegar Bekken fant drømmejobben i Grimsdalen

Over 400 storfe, 25 hester, 56 ursau, en seterdal med rike beiteressurser, og et par gjetere. Det er Grimsdalsprosjektet kort oppsummert.