Det koster over 14 millioner å ruste opp Follvang

FOLLVANG: Lokalet ble bygget i 1938. Arkivfoto.

FOLLVANG: Lokalet ble bygget i 1938. Arkivfoto. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Rådmannen innstiller på å vente med avgjørelsen.

DEL

Kommunestyret i Folldal har saken om rehabilitering av lokalet Follvang på sakskartet torsdag 2. november. Rådmannens innstilling går på å avvente videre investeringer i Follvang og se dem i sammenheng eventuell bygging av ny flerbrukshall/svømmehall.

– Dette med tanke på samling av aktiviteter slik at Follvang på sikt kan saneres eller selges, heter det i forslaget til vedtak.

Follvang huser i dag ungdomsklubb og juniorklubb i Folldal. Bygget ble oppført i 1938, og påbygd om lag ti år senere. Av saksutredningen går det fram at klubben holder til i første etasje. I andre etasje er det kinosal som også brukes til musikkøvinger. Over kinoen er det maskinrom og kaldloft, mens kjelleren huser lager, arkiv, toaletter og fyrrom. Totalt er det oppvarmede arealet på 534 kvadratmeter.

En del kontorlokaler står i dag tomme.

Også for sju år siden var en sak om rehabilitering lagt fram. Den gang sa formannskapet at de tok utredningen til etterretning, og ikke investerte i Follvang. Det skulle jobbes videre med å finne hensiktsmessige lokaler for aktivitetene i bygget.

Over 14 millioner kroner

Utredningen fra 2010 viser en kostnadskalkyle for rehabiliteringen på noe over 14 millioner kroner, der de største postene er bygningsmessige arbeider og tekniske anlegg.

Blant annet tilfredsstiller bygget i dag ikke kravene til universell utforming og brannvarsling. Det er lagt inn masseutskifting rundt bygningen, og oppgradering av isolasjon, skifting av dører og vinduer. Nytt varme- og ventilasjonsanlegg og utskifting av det elektriske anlegget er også med i kalkylen.

Saksbehandler Ole H. Flatøy skriver at bygningen kan sies å ha en lokal verneverdi som tidligere kommunehus og senere kino, men den har ingen formell status med tanke på vern/kulturvernfaglig innhold.

Nybygg

Av saksvurderingen går det også fram at det er mulig å få opp et nybygg for 16,5 millioner.

I oppsummeringen skriver saksbehandleren at Follvang er relativt bra egnet for dagens aktiviteter. Han poengterer at rehabiliteringskostnadene er høye sammenlignet med å bygge nytt, og skriver at dersom kommunen velger å gå for bygging av en ny idretts- og flerbrukshall med ny svømmehall, må det vurderes om dagens aktiviteter i Follvang kan flyttes over i nye lokaler.

Ønsker å utrede ny svømmehall


Rødt signaliserer vern

Partiet Rødt i Folldal, som har én representant i kommunestyret, signaliserer på sin facebookside at de vil utfordre resten av kommunestyret på verning av Follvang.

– Det er ikke bare et valg mellom å bruke x antall millioner eller ingenting, uttaler partiet.

Artikkeltags