For 75 år siden reiste Milorg-karene fra Østerdalen til Oslo med kuvogner på toget for å motta kongens hyllest

Av

«Det var enorm begeistring i bygda, ja i hele landet. Folk lo og det var slik glede.»