– Nå har vi fått med oss disse to karene, og har attpåtil fått snø i dag, så nå gleder vi oss bare! sier Sandnes og smiler mot Even Kokkvoll, banksjef i Rørosbanken og Olav Vehusheia, konstituert administrerende direktør i Ren Røros.

De to virksomhetene har gått inn med det Lillian Sandnes betegner som et betydelig beløp for at Julemarked Røros skal bli så godt som overhodet mulig.

Julemarked Røros er et samarbeid mellom Røros handelsstand og julemarked som arrangør.

Vil levere kvalitet

– Vi startet med mer enn tom lommebok. Noen koronamidler fikk vi for å dekke litt av utgiftene, men det har ikke vært nok til at vi kunne ha startet på igjen uten mer tilskudd, sier Sandnes, som er opptatt av at Julemarked Røros skal være et marked av høy kvalitet.

– Med støtten fra Rørosbanken og Ren Røros har vi fått armslag til å få gjort det vi har ønsket. Vi vil ha et marked der vi leverer kvalitet, det er viktig for å bygge oppunder merkevaren Julemarked Røros. Vi skal lage et julemarked en verdensarv verdig. Da er vi utrolig glad for lokalt samarbeid, vi må stå sammen på en sånn liten plass hvis vi skal få til noe.

Kommer alle til gode

Banksjef Kokkvoll og direktør Vehusheia er klare på at de, som store aktører, gladelig er med på å støtte arrangement som kommer alle innbyggerne til gode, slik de mener Julemarked Røros er.

– Næringslivet er viktig for Rørosbanken, og julemarkedet er en mulighet både for lokalt og regionalt næringsliv til å klare seg gjennom året. Det kommer mange tilreisende som bruker næringslivet, og går næringslivet bra, er det også bra for oss. I tillegg er det et utstillingsvindu på hva Røros og regionen har å tilby, sier Kokkvoll.

– Julemarkedet kommer alle innbyggerne til gode, og det vil si alle våre kunder. I vår bransje er det mange store nasjonale aktører som ikke støtter det lokale, men det er viktig for oss. Vi har våre kunder her, vi er lokale, og vi skal gi tilbake til lokalsamfunnet, sier Vehusheia.

– Julemarked Røros er med på å sette Røros som handelssted på kartet og forsterke det. Det hjelper til at vi kan ha helårs handel- og serveringssteder. Julemarkedet får også ringvirkninger i hele regionen, der tilreisende stopper på tur hit og hjem, de overnatter andre plasser og legger igjen noen kroner utenom Røros sentrum også, sier Sandnes.

Ukjent antall smultringer

– Hva er det beste med julemarkedet, Kokkvoll og Vehusheia?

– Her kan jeg finne julegaver som er litt spesielle, de unike tingene som ikke finnes andre plasser, svarer Vehusheia.

– For meg som har barnebarn var det et høydepunkt i fjor med nisseteater i bakgården. Det var både spennende og hyggelig. Så er det stemningen. Det er feststemning, men julefeststemning, og det er veldig hyggelig å ha med seg store og små. Dessuten kan man gjøre julehandelen lokalt, sier Kokkvoll.

– Går det med mange smultringer i løpet av julemarkedet?

– Jeg har kolleger som er ute og handler og spør om de kan kjøpe inn til alle, og selvfølgelig er svaret ja. Det går noen, ja, innrømmer banksjefen, og direktøren for Ren Røros nikker enig.

Bildeserie

En vindfull pause mellom stormende markedshelger