Fordi ungene våre fortjener diskusjonen!

TIl barnehagen.

TIl barnehagen. Foto:

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.KrFs programkomité mener overgangen fra barnehage til skole er for stor og har utarbeidet forslag som skal gi barna et tryggere møte med skolen. Læringen skal primært foregå gjennom lek, og utendørs utforskning skal stå sentralt. Det foreslås også å flytte kartleggingsprøver fra 1. til 2. trinn, og å tillate fridager også utenom sykdom det første året – slik at barna kan gjøre aktiviteter med foreldre og familie på dager hvor det ligger til rette for dette. I det hele tatt å gi gode muligheter for fleksibel skolestart.

Det er stas at Arbeidets Rett skrev om forslaget på lederplass mandag og vi er langt på vei enige med lokalavisas vurderinger. Retten synes det er unødvendig å gjøre om navnet på første klasse til førskoleklasse. Det er uansett innholdet som er det viktigste, men KrF vil markere at vi ønsker en kursendring. Så er det et poeng at det er over tre år til vi får den store evalueringen av seksårsreformen, men det kan ikke være feil å diskutere også underveis. Det har seksåringene fortjent. Vi mener vi må tilbake til intensjonen med seksårsreformen da denne trådte i kraft i 1997. Målet var å ta det beste fra barnehagen med inn i skolen. Det skal være læring, men gjennom mye lek og fysisk aktivitet, gjerne utendørs. Lek er ikke et hinder for læring, snarere en forutsetning.

Det var Brundtland 3-regjeringen som innførte seksårsreformen er det godt å se at det finnes støtte på venstresiden for mye av det KrFs programkomite foreslår. Høyres representant i utdanningskomiteen Mathilde Tybring-Gjedde er, ifølge VG, enig med KrF i at lek og aktivitet er helt sentralt for elevene de første årene. “Men det er en feilslutning å tro at det er en motsetning mellom å lære å lese og regne, og å være i aktivitet og leke. Jeg har stor tiltro til at norske lærere mestrer begge deler.” Ja, de skal lære å lese, skrive og regne, men dette handler om at de er blitt pålagt mye mer siden seksårsreformen kom.

Stoltenberg-utvalget og høyt respekterte pedagoger med lang erfaring har konkludert med at det allerede er for mye stillesitting. Tidligere hadde første- og andreklassingene i Os én fridag hver uke (eller annenhver avhengig av hvilken skole de gikk på), men i fjor ble det bestemt at de skulle gå hver dag. Årsaken var at økt læringskrav hadde tatt bort for mye av tiden til lek og skoleuka ble utvidet for å få mer tid til lek.

KrFs forslag har også vært positivt omtalt i Utdanningsforbundets fagtidsskrift og på Facebook-siden deres. Kommentarfeltdemokrati er en skummel styreform, men vi tar med oss at her er det mange positive kommentarer til forslaget. Bergensavisen valgte overskriften: “Himmelsk godt forslag om førskoleklasse” i sin omtale.
Denne debatten må vi holde varm og vi må lytte til “erfarne fjellfolk”.
Fordi fem- og seksåringene våre fortjener det.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken