I anledning Samefolkets dag, kommer Mattis Danielsen til Røros bibliotek. Han vil holde et foredrag som heter «Å gjøre det usynlige synlig». Det er en reise i samisk historie, landskap, verdier og forståelse.

– Danielsen er opptatt av formidling av den underkommuniserte samiske historien, men også hva dens verdier og naturforståelse; kan tilføre oss alle i dagens samfunn. Foredraget vil forsøke å synliggjøre en del av samisk forståelse; med utgangspunkt i landskapet, kulturminnenes historie og kulturell kompetanse, opplyser Røros bibliotek i en pressemelding.

Mattis Danielsen er 46 år og født og oppvokst på Røros og i Saanti Sijte. (Essand reinbeitedistrikt).

Han bor på Røros med sin familie. Danielsen har studert arkeologi og jobbet innenfor fagfeltet siden 2006. Han har også jobbet i en rekke kulturminneregistreringsprosjekt med fokus på samisk historie, hovedsakelig i Midt- Norge.

Arrangementet er gratis og åpnet for alle og holdes på Røros bibliotek mandag 6. februar.