SV-Elgaaen: - Dette føyer seg inn i rekka av distriktsfiendtlige forslag

- Hvis vi skal bo og leve her i regionen, er vi helt avhengig av å ha gode offentlige tjenestetilbud, sier ordførerkandidaten til Røros SV.