Foreslår at kommunene dropper TV-aksjonen i år: – Den harde tonen i rovviltpolitikken gjør det vanskelig å skille mellom organisasjon og formål

Ordførerne i Nord-Østerdalen foreslår at kommunene ikke skal sette ned komiteer til årets TV-aksjon.