Gå til sidens hovedinnhold

Forlik om vedlikehold av Løvåsveien

I tvisten om Forsvarsbygg sin eventuelle plikt til å sørge for en viss standard på Løvåsveien før den overtas av veilaget, ble det inngått forlik.

Tvisten var oppe til behandling i Sør-Trøndelag jordskifterett i mars. Der kom partene fram til et forlik som blant annet innebærer at Statskog og Holtålen kommune tar ansvar for og bekoster asfaltering av gjenstående tre oppskårne felt på veien.

Videre skal staten videreføre ansvaret for veien inntil det foreligger en rettskraftig bruksordning. Staten skal også utføre og forskuttere akutt vedlikehold på vegne av alle brukerne og partene fram til den nevnte rettskraftige bruksordningen.

I forliket går det videre fram at det ikke skal gjennomføres vedlikehold ut over akutt behov i denne perioden.

Partene har også blitt enig om at Knut Joar Evenås fra 10. mars i år har ansvar for daglig drift, herunder søke å hindre at det utvikles større skader med en årlig kostnadsramme på 10.000 kroner, fram til rettskraftig bruksordning foreligger. Årlige kostnader ut over denne rammen må avklares med Holtålen kommune.

Staten skal også videreføre gjeldende brøyteavtale fram til våren 2022, heter det i forliket fra jordskifteretten.

Kommentarer til denne saken