Får millionstøtte for energitiltak

Klimatiltak: Ordfører Bersvend Salbu er godt fornøyd med den jobben kommunen og Leif Østgårdstrøen har gjort med å kartlegge energisparende tiltak. Til høyre avdelingsingeniør Hilde Aanes. Foto: Eirik Røe

Klimatiltak: Ordfører Bersvend Salbu er godt fornøyd med den jobben kommunen og Leif Østgårdstrøen har gjort med å kartlegge energisparende tiltak. Til høyre avdelingsingeniør Hilde Aanes. Foto: Eirik Røe

Av
Artikkelen er over 5 år gammel

Tynset kommune innfører energisparende tiltak i alle sine driftsbygg. Enova har støttet søknaden med over to millioner.

DEL

Det siste året har teknisk avdeling gått gjennom alle skoler, barnehager, omsorgsbygg og Rådhuset i kommunen, med hensikt å redusere energiforbruket. En rekke tiltak har blitt skissert, og denne uka ble kommunen innvilget 2,16 millioner i tilskudd fra Enova.

Totalt har Tynset kommune satt av ti millioner til energisparende tiltak. Tre millioner ligger allerede inne i neste års økonomiplan, noe som innebærer at prosjektet vil være fullfinansiert i 2016.

- Dette er en del av klimaplanen vi har jobbet med siden 2010, sier ordfører Bersvend Salbu.

- Det er gjort en viktig og god gjennomgang, og det er derfor denne søknaden nå er innvilget, fortsetter Salbu.

- De tiltakene vi iverksetter nå, vil betale seg inn i løpet av en tiårsperiode. På sikt er dette en veldig god og klimavennlig løsning, mener ordføreren.

Mye til oppvarming

Det tøffe klimaet i Nord-Østerdalen gjør at kommunene må bruke mye energi til oppvarming av bygg.

- Vi bruker 70 prosent mer per kvadratmeter til oppvariming enn Oslo kommune, illustrerer Leif Østgårdstrøen.

Han har jobbet med å skissere tiltakene i søknaden til Enova.

- Det er mye å spare på sentral driftskontroll (SD-anlegg). Vi satser på å bygge ut flere slike anlegg, samordnet på data. I den sammenhengen er det viktig med opplæring av driftspersonell. Tynset kommune har mange romslige bygg med store arealer. En betydelig del av strømforbruket er knyttet til ventilasjonsanlegg, sier Østgårdstrøen.

Han forteller videre at kommunen nå har faset ut oljefyring i alle sine bygg. Tylldalen og Kvikne skole er blant byggene som i nyere tid har gått over til biomekansike energianlegg, og nå følger Fåset etter som det siste skolebygget.

Går foran

Hilde Aanes sier at kommunen vil nå sine mål i klimaplanen med dette prosjektet.

- Det er viktig at kommunen selv går foran som et godt eksempel.

Hun får støtte av ordføreren som synes de har gjort mye bra på området.

- Vi ligger godt an i klimajobben, sier Salbu og viser til LED-lys, miljøfyrtårn, el-sykkel og solcelle som andre prosjekter kommunen har arbeidet med.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken