Forslaget fra regjeringen vil styrke det lokale selvstyret i Alvdal

Av
DEL

MeningerRegjeringen vil gi kommunene større handlingsrom i byggesaker. Det er viktig å holde hjulene i gang, og regjeringen fortsetter å forenkle og forbedre. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KMD, sender i disse dager ut på høring et forslag som, hvis det blir vedtatt, vil forandre plan- og bygningslovens bestemmelser om dispensasjon. Gjeldende bestemmelse er streng, og gir fylkesmannen adgang til å overprøve lokale vurderinger i alle typer saker. Til og med når bare lokale hensyn skal ivaretas.

Etter høringsforslaget skal fylkesmannen fortsatt kunne overprøve det lokale skjønnet, men skal legge stor vekt på hensynet til det lokale selvstyret.

Fylkesmannen skal fortsatt kunne overprøve kommunens vurderinger i saker av nasjonal eller regional interesse. Domstolene skal derimot ikke kunne vurdere den lokale skjønnsutøvelsen, unntatt i tilfeller av myndighetsmisbruk.

KMD ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Det foreslås derfor å fjerne kravet om at fordelene ved å gi dispensasjon skal være «klart» større enn ulempene etter en samlet vurdering, og gjeninnføre ordningen etter tidligere lov hvor det var tilstrekkelig med alminnelig interesseovervekt for å innvilge dispensasjon. Vurderingene i bestemmelsen skal være undergitt fritt skjønn.

Alvdal Høyre ser dette som et skritt i riktig retning, og vil gjøre hverdagen enklere for kommunen, næringslivet og den enkelte. Vi mener at vurderinger som kun har betydning lokalt, skal avgjøres lokalt.

Send inn leserbrev «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags