Først sa kommunen nei. Så sa politikerne ja. Nå skal saken om tomt til bestemor opp enda en gang

Politikerne er anbefalt å si nei, men forrige gang var de enige om at bosetting er viktig, og brøt med innstillingen.